La société de chant « Saint-Georges » de Zimmerbach, 1926

Légende :

 1. MEYER  Adolphe (1917-2007)
 2. EDEL René (1916-1991)
 3. ENGASSER Jean
 4. WARTHMANN Alphonse (1915-1985)
 5. KNECHT – MEYER Marguerite (1916-2003)
 6. DURR Elise (1910- ?)
 7. WARTHMANN Alphonse (1888- ?)
 8. MULLER Joseph (1865-   ?)
 9. SIBEN Léon (1861-1941)
 10. TSCHAEN Jacques (1879-1964) curé de Zimmerbach
 11. WILHELM Victor (1884-1958)
 12. ENGASSER Joseph
 13. KNECHT Joseph (1887-1976)
 14. OLRY – WISSON Joséphine (1903-1972)
 15. MOSSER Fernande (1917- ?)
 16. OTTMANN Joseph (1883-1970)
 17. OTTMANN – GREYENBIHLER Joséphine (1912-1992)
 18. GERIG Marie
 19. OTTMANN – SCHOEPFER Philomène (1905-1976)
 20. SCHWARTZ Joseph (1883-1962)
 21. KNECHT Robert (1898-1977)
 22. OLRY Joseph (1894-1970)
 23. THORR Aloïse (1882- ?)
 24. THORR – KAYSER Marie (1904-1977)
 25. OBRECHT Odile (1898-1958)
 26. OTTMANN Joseph (1897-1973)
 27. MULLER Lina (1897-1978)
 28. KAYSER Bernadette (1911-1999)
 29. SCHWARTZ Georges (1884- ?)
 30. KAYSER Maria
 31. KLEIN Léonie ??
 32. ENGASSER Fernande
 33. MULLER – ZEHLER Eugénie (1909-1996)
 34. KAYSER Charles (1898-1970)
 35. OTTMANN Georges (1885-1955)
 36. DURR Eugène (1886- ?)
 37. MULLER Mathilde (1900-  ?)
 38. KNECHT – RIST Maria (1911-1986)
 39. MICLO Louise ?
 40. SCHOCH – KLÉE Odile (1906-1993)
 41. MICLO Charles (1901-1964)
 42. WILHELM René (1907- ?)
 43. KAYSER Anna ?
 44. KAYSER – MANN Jeanne (1908-  ?)
 45. MOSSER Emile (1903-1984)
 46. SCHOCH Henri (1902-1972)
 47. MULLER Jacques (1888-  ?)
 48. KAYSER Joseph (1900-1977)
 49. MICLO Jérôme (1900-1982)
 50. MULLER Joseph (1904- ? )
 51. OTTMANN Adolphe (1910-1996)
 52. MICLO Nicolas (1904-1971)
 53. MOSSER Joseph (1901- ?)
 54. KNECHT Alphonse (1908-1982)
 55. KLEIN René (1910-1983)
 56. HILTENFINCK Alfred (1902-1968)
 57. MEYER Alphonse (1908-1982)
 58. THORR Georges (1903-1983)
 59. THORR Alfred (1912-1989)
 60. THORR Joseph (1912-1994)
 61. MEYER Fernand (1913- ?)
 62. OTTMANN André (1912-1989)

Identificateur : Société chorale de Zimmerbach (intermédiaire M. Schmitt)