Les pompiers de Metzeral (1927)

1er rang à partir de la gauche :

 1. NN
 2. Mathieu ILTIS,
 3. Charles GROSS,
 4. Joseph NEIDER,
 5. Jean ILTIS,
 6. NN
 7. Emile GREWIS,

2e rang à partir de la gauche :

 1. Jean SCHMITT,
 2. NN
 3. NN
 4. Martin SCHOTT,
 5. Jean SPENLÉ,
 6. Jean BOETZLÉ,
 7. Eugène LANG,
 8. Martin ERTLÉ,
 9. Martin BARRÉ,
 10. Martin BRAESCH,

3e rang, à partir de la gauche :

 1. Henri RITZENTHALLER,
 2. NN
 3. Jacques MAURER,
 4. Mathieu ROESS,
 5. Martin BILL,
 6. Martin ROESS,
 7. André WEHREY,
 8. Martin MATTER,
 9. Jean BRAESCH,
 10. Mathieu BRAESCH,
 11. Jean BRAESCH,
 12. Joseph CARPAN,

4e rang à partir de la gauche :

 1. Alfred SCHAEFFER,
 2. Jean SPIESER (?),
 3. Martin WEHREY,
 4. Mathieu HAMMER,
 5. Joseph ANSEL,
 6. NN
 7. Jean KEMPF,
 8. Martin FRECH.

5e rang à partir de la gauche :

 1. Jean ERTLÉ,
 2. NN
 3. Jean SPEISSER,
 4. NN,
 5. Martin SPEISSER,
 6. Martin SCHOTT,
 7. Emile BOETZLÉ,
 8. Joseph KAUFFMANN.

Identification : Acker, J.M. Bato, M. et Mme Schott, J. & Jq Wehrey